Contract_met_dierenarts_niet-commerciele_verzameling_voor_FAVV.docx


Melding TT / beurs aan ANB

melding_tentoonstelling_of_vogelbeurs_aan_ANB_Antwerpen.doc

melding_tentoonstelling_of_vogelbeurs_aan_ANB_Limburg.doc

melding_tentoonstelling_of_vogelbeurs_aan_ANB_Brabant.doc

melding_tentoonstelling_of_vogelbeurs_aan_ANB_Oost-Vlaanderen.doc

melding_tentoonstelling_of_vogelbeurs_aan_ANB_West-Vlaanderen.doc

 


Voor Europese vogels: aanpassingen aan het soortenbesluit vanaf 2 september 2016!!!

Soortenbesluit_wijzigingen_september_2016.doc


 

De Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos houdt toezicht op de naleving van de milieubeheerregelgeving, waaronder het Soortenbesluit.

Als toezichthoudende instantie  stellen wij nog te dikwijls vast dat vogelhouders niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de bevoegdheden van de Natuurinspectie bij controles, noch van de bestaande regels in verband met het houden van vogels en vangstmateriaal.

Het lijkt ons daarom gepast dat uw vereniging aan deze problematiek de nodige aandacht zou besteden.

Bijgaand vindt u een document met meer uitleg over de bevoegdheden van de Natuurinspectie en over de rechten van vogelhouders bij eventuele controles door natuurinspecteurs.

Controle_van_vogelhouders_-_gecorrigeerd_25_nov._2014_.docxSamenvatting van de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza (vogelgriep) en andere na te leven verplichtingen - versie juli 2014.
Hieronder aanpassing van het soortenbesluit i.v.m. aangepaste ringmaten en de goedkeuring om kunststof ringen te gebruiken.


Nieuwe wet voor de Europese vogels, gaat in vanaf 1 september 2009


15 MEI 2009
. - Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer.
Hierbij in bijlage het nieuwe Soortenbesluit voor het Vlaamse gewest dat vandaag 13 augustus in het Staatsblad werd gepubliceerd en dat het huidige KB van 9 september 1981 moet vervangen. Dit gaat in voege op 1 september.
Het ministerieel besluit betreffende de te gebruiken ringen wordt later gepubliceerd en zal dan ook later in voege treden.