Enkele maatregelingen vanwege de KBOF!

1. Vogelbeurzen: clubs die in ons maandblad een aankondiging voor een vogelbeurs hebben doorgestuurd en betaald, maar die niet is kunnen doorgaan omwille van de Corona maatregelen, zullen hun betaald bedrag terugbetaald krijgen via hun bankrekening.

 

2. Aanvraag keurmeesters
Vanaf 20 april kunnen de keurmeesters worden aangevraagd door de clubs die een TT willen organiseren komend TT seizoen.
Omdat het nog onduidelijk is of de TT’s zullen kunnen doorgaan en om administratieve rompslomp te vermijden stellen wij volgende maatregel in:
De clubs dienen hun keurmeesters als gewoonlijk aan te vragen via KBOF online.
Er zal na de aanvraag geen factuur te downloaden zijn er dient niet te worden betaald op dit moment.
De factuur aanvraag keurmeesters zal samen met de factuur van januari 2021 worden verstuurd.
De club dient  dus pas te betalen als de TT effectief doorgaat.
Als de TT niet kan doorgaan omwille van een overheidsbeslissing vervalt het verschuldigde bedrag en wordt die factuur ook niet verstuurd.
Let op! Er dient enkel niet te worden betaald als de TT niet doorgaat omwille van overheidsbeslissingen.
Als de club zelf beslist om niet te organiseren als de TT’s wel mogen doorgaan van de overheid, zal de factuur van de aanvraag keurmeesters worden bijgerekend bij de factuur van januari 2021.