Algemene Statutaire Vergadering  KBOF vzw

Zondag 23 augustus 2020 om 09.00 uur

Plaats: Sint-Pauluszaal, Botermelkstraat te Aalst

Dagorde:

  1. Welkomstwoord door de Alg. Nationale Voorzitter
  2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering 2019.
  3. Verslag van het financieel beleid (Penningmeester).
  4. Artikel 8 van de statuten: vastleggen lidgeld en kostprijs van de ringen jaargang 2021.
  5. Artikel 9 van de statuten: verslag rekeningcontroleurs.
  6. Goedkeuring balans 2019 en budget 2020.
  7. Kwijting aan de penningmeester
  8. Bekrachtiging provinciale  voorzitters, voorzitter NKC en verkiezing Alg. Nationaal Voorzitter
  9. Nationaal kampioenschap 2021

Jaak Aerts

Alg. Nat. Voorzitter

 

 

Jan Van Looy

Alg. Nat. Secretaris