Ontwerpwedstrijd

Zoals algemeen bekend is wordt  het derde weekend van  december 2021 het Nationaal Kampioenschap gezamenlijk ingericht door KAOB en KBOF, in de hallen van GC Klein Boom in Putte, bij Mechelen.
Om juridische problemen rond verantwoordelijkheid te vermijden wordt deze show ingericht door een nieuwe overkoepelende VZW. Deze nieuwe VZW is zuiver een VZW om het Nationaal kampioenschap te organiseren, het is dus geen fusie van beide federaties.

De nieuwe VZW kreeg als doopnaam NOFON
- Nationale Ornithologische Federatie vzw   NOF
- Fédération Ornithologique National vzw FON

Een logo ontbreekt nog,  daarom  is er besloten om een ontwerpwedstrijd te organiseren.

We publiceren de oproep in de maandbladen en op de sociale media van beide federaties om een ontwerp in te sturen. Heb je zelf geen artistieke aanleg dan heeft misschien een familielid of een goede kennis dat wel.

Het is niet beperkt tot enkel KAOB- of KBOF-leden.

Er zijn wel enkele verplichtingen:
De letters NOF en FON moeten in het ontwerp voorkomen.
De kleuren van de Belgische vlag moeten gebruikt worden.
De ontwerper doet afstand van de rechten op het logo.

Aan de wedstrijd is voor de ontwerper van het winnende logo een prijs verbonden, nl. een geldprijs van 150€ + een lidmaatschap van 1 jaar van zowel KAOB als van KBOF.

Een deskundige jury kiest uit de ingezonden ontwerpen het winnende logo.
De winnaar zal worden verwittigd en zal zijn prijs ontvangen op het Nationaal Kampioenschap van 2021.

Ontwerpen kunnen per e-mail,  met andere elektronische middelen of per post toegezonden worden tot 1 december 2020 naar  de Nationaal Secretaris Jan Van Looy, Pastoor Van Der Auwerastraat 34,  2640 Mortsel.
Email: secretaris@kbof.be