Nationale Post Wimpels - Medailles

01 maart 2022

 

Aanvragen voor medailles en wimpels 2022

Kunnen aangevraagd worden tot 30 juni.

De aanvraagformulieren zijn beschikbaar voor clubsecretarissen op KBOF-online / Archief keurmeesters / Download formulieren, of op de website onder Documenten & Formulieren. of bij Van Paesschen Steve, Hooilaert 61 A 9255 Buggenhout

Let wel: op formulieren voor aanvraag medailles dient wel de geboortedatum van betrokkene ingevuld, worden anders niet aanvaard door Ministerie.

Op alle formulieren graag uw mailadres noteren a.u.b.!

Bevestigingen verschijnen in “INFO-maandblad K.B.O.F." van augustus.

Wenselijk (indien mogelijk) is dat betrokkenen zelf hun medaille zouden afhalen, alsook de betrokken clubs voor hun wimpel. De provinciale secretarissen zullen plaats en datum, waar de medailles en wimpels worden uitgereikt, laten geworden aan de betrokkenen.

Verder info of vragen dienaangaande bij:
Van Paesschen Steve, Hooilaert 61A 9255 Buggenhout
Email: wimpels.medailles@kbof.be
Tel.: 0479/994648