VOGELGRIEP - Maatregelen van kracht in België

 

Vogelgriep: nieuwe besmetting bij een hobbyhouder in Bassenge. Maatregelen in Bassenge, Oupeye, Visé en Riemst.    5/07/2017    14.15u

Er is opnieuw een besmetting met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in Bassenge (Luik). Het aantal besmettingen in ons land komt daarmee op 13. Er wordt een tijdelijke bufferzone van 3 km ingesteld rond de haard. Die omvat vier gemeenten: Bassenge, Oupeye, Visé en Riemst (Limburg).

In de tijdelijke bufferzone is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Bovendien moet elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zone binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester waarin aangeven wordt hoeveel van welke soort dieren er gehouden worden. Deze zone zal minstens drie weken van kracht zijn.

Het FAVV herinnert er ook aan dat de professionele houders in het ganse land en alle hobbyhouders in de zones waar veel watervogels aanwezig zijn, het ganse jaar door verplicht zijn om hun dieren binnen te voederen en te drenken. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden/).

Het FAVV vraagt ook alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten bij een dierenarts.
Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp.

De Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten"
DG Controlebeleid – FAVV
De Dienst Crisispreventie en –beheer
Het FAVV-newsletterteam.


Vogelgriep : stand van zaken 5/7/2017

Maatregelen in Brunehaut en Rumes na een besmetting in Frankrijk
Planning van de opheffing van bepaalde zones in België
.

Er is een besmetting met het vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld in de Franse gemeente Brillon (regio Nord-Pas-de-Calais). Gezien de nabijheid met België en rekening houdend met de Europese wetgeving heeft het FAVV specifieke maatregelen ingesteld in Brunehaut en Rumes (Henegouwen).
Daarnaast worden de komende dagen de tijdelijke bufferzones in Saint Ode, Soignies, Zuienkerke, Quièvrain en Ath opgeheven, evenals de beschermingsgebieden in Oostkamp en Menen. Het toezichtsgebied in Oostkamp en in Menen blijft wel gelden.

Er is in de Franse gemeente Brillon (regio Nord-Pas-de-Calais) een haard van vogelgriep (H5N8) vastgesteld vlakbij de grens met België. Door de nabijheid omvat het toezichtsgebied van 10 km rond de Franse haard een deel van de Belgische gemeenten Brunehaut en Rumes. Het FAVV stelt dan ook de nodige maatregelen in:
- Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden.
- De houders van vogels en pluimvee in deze zones moeten hun burgemeester binnen de 72 uur een inventaris bezorgen die per soort aangeeft hoeveel dieren er aanwezig zijn.
Deze maatregelen zullen minstens 30 dagen van kracht zijn in de toezichtsgebied rond Brunehaut en Rumes. De afbakening van deze zone is te raadplegen op de website van het FAVV.

Daarnaast worden de komende dagen de maatregelen in bepaalde tijdelijke bufferzones en beschermingsgbieden in België opgeheven. De toezichtsgebieden in Oostkamp en Menen blijven wel nog altijd van kracht. Onderstaande data zijn echter voorwaardelijk en enkel geldig indien er geen nieuwe besmetting in de betrokken zones wordt vastgesteld. Controleer daarom steeds onze website: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

o 4/7 : opheffing bufferzone in Saint-Ode en Soignies
o 5/7: opheffing bufferzone in Zuienkerke
o 6/7: opheffing bufferzone in Quiévrain.
o 6/7 omzetting beschermingszone van 3km in Oostkamp in 10km zone
o 7/7: omzetting beschermingszone van 3km in Menen in 10km zone
o 7/7: opheffing bufferzone in Ath

Voor de consument is er geen enkel gevaar : alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Ons callcenter voor vogelgriep is bereikbaar op 0800/99777.

De Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten"
DG Controlebeleid - FAVV
De Dienst Crisispreventie en -beheer
Het FAVV-newsletterteam.

Informatie voor hobbyhouders (particulieren) - 16 juni 2017

Vogelgriep

Recent werden bijkomende besmettingen met het vogelgriepvirus vastgesteld. Hebt u onlangs pluimvee gekocht op één van onderstaande markten of in Oostkamp en zijn de vogels ziek of sterven ze plots, raadpleeg dan zeker een dierenarts.
Markten: Aarlen, Ath, Bastogne, Boussu, Brussel, Charleroi, Chimay, Doornik, Florenville en Soignies
Gepubliceerd op 16 juni 2017

Op 16 juni 2017 zijn 2 nieuwe besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld, een bij vogels van een pluimveehandelaar in Menen (West-Vlaanderen) en een bij vogels van een hobbyhouder in Ath (Henegouwen).

Ter herinnering, tussen 1 en 15 juni werden 6 eerdere besmettingen vastgesteld, nl. een bij een pluimveehandelaar in Oostkamp en 5 bij hobbyhouders in Wellin en Sainte-Ode (Luxemburg), in Soignies en Quiévrain (Henegouwen) en in Zuienkerke (West-Vlaanderen).

Rond de besmettingen zijn restrictiezones afgebakend De detailbeschrijving van alle zones is terug te vinden via de volgende link.

Rond de besmettingen in Wellin, Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain en Ath zijn bufferzones van 3 km afgebakend. In deze bufferzones zijn de volgende maatregelen van kracht:

  • het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren is verboden,
  • pluimvee en andere vogels moeten binnen gevoederd en gedrenkt worden,
  • iedereen, die pluimvee of andere vogels houdt, moet binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de gemeente waarin het aantal en de soort pluimvee en vogels worden aangegeven.

Rond de uitbraken van Oostkamp en Menen zijn een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.

In het beschermingsgebied zijn de volgende maatregelen van kracht:

  • Het pluimvee en de andere vogels dienen in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden.
  • Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren in het beschermingsgebied zijn verboden.

Alle houders van pluimvee en andere vogels moeten een inventaris overmaken met het aantal en de soort van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/). De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 48 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur.

Behalve deze maatregelen voor alle vogel- en pluimveehouders, zijn een reeks maatregelen van kracht voor de pluimveesector. Het document met deze maatregelen is terug te vinden op de volgende link.

In het toezichtsgebied zijn de volgende maatregelen van kracht:

Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden.

Alle houders van pluimvee en andere vogels moeten binnen de 48h een inventaris overmaken met het aantal en de soort van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/). De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 72 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur.

Behalve deze maatregelen voor alle vogel- en pluimveehouders, zijn een reeks maatregelen van kracht voor de pluimveesector. Het document met deze maatregelen is terug te vinden op de volgende link.

De eerste resultaten van het onderzoek wijzen erop dat het virus zich verspreid heeft via openbare markten. Daarom zijn de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten, alsook alle andere verzamelingen met pluimvee verboden in heel België.

Verzamelingen met enkel andere vogels dan pluimvee blijven dus nog steeds toegelaten buiten de zones, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden. Zo moet elk dergelijk evenement aangevraagd worden bij het FAVV, moet een dierenarts toezicht houden en moeten alle deelnemers door de organisator geregistreerd worden. Belangrijk is ook dat alleen vogels mogen deelnemen die in de 10 dagen voordien opgesloten of onder netten gehouden werden.

Voor meer informatie:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/
Call Center: 0800 99 777


Vogelgriep: 2 nieuwe besmettingen bij hobbyvogels – verbod op pluimvee- en vogelmarkten en andere verzamelingen met pluimvee (13/06/2017).

Er zijn opnieuw besmettingen met hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij 2 hobbyhouders, respectievelijk in Sainte-Ode (provincie Luxemburg) en in Soignies (provincie Henegouwen). Rond deze besmettingen is telkens een tijdelijke bufferzone met een straal van ongeveer 3 km aangeduid. In deze zone geldt een vervoersverbod voor pluimvee, andere vogels en broedeieren en moet alle pluimvee binnen gevoederd worden.
Omdat het vogelgriepvirus zich vermoedelijk via markten heeft verspreid, worden de verkoop van pluimvee en vogels op de openbare markten en alle verzamelingen (tentoonstellingen, beurzen, …) met pluimvee voorlopig verboden.
Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: “In ons land zijn in de afgelopen 2 weken een tweede en derde besmetting met vogelgriep bij hobbyhouders vastgesteld. Het onderzoek, dat mijn diensten hebben gevoerd, wijst op de openbare markten, waar pluimvee verkocht wordt, als bron van besmetting. Ik moet dus beslissingen nemen die de diergezondheid in al onze pluimveehouderijen beschermen. Lokaal, in de afgebakende bufferzones, is het strikt toepassen van de genomen maatregelen absoluut noodzakelijk om deze besmettingen niet te laten uitdeinen. Daarnaast verbied ik in het hele land de markten met pluimvee en andere vogels, evenals andere verzamelingen met pluimvee.”

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van deze besmetting?

Net zoals 2 weken geleden in Wellin (provincie Luxemburg), is het virus ook nu aangetroffen bij hobbyvogels. Daarom is er rond de beide besmettingen een tijdelijke bufferzone met een straal van ongeveer 3 km afgebakend. In de provincie Luxemburg zijn daarbij delen van de gemeenten Sainte-Ode en Libramont-Chevigny betrokken, in de provincie Henegouwen enkel de deelgemeente Soignies. In deze bufferzones is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 48h een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzones moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

Gezien de eerste resultaten van het onderzoek aanwijzen dat het virus vermoedelijk verspreid is via openbare markten, zijn in de rest van het land de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten en alle verzamelingen met pluimvee tijdelijk verboden.

Verzamelingen met enkel andere vogels dan pluimvee blijven nog toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden. Zo moet elk dergelijk evenement aangevraagd worden bij het FAVV, moet een dierenarts toezicht houden en moeten alle deelnemers door de organisator geregistreerd worden. Belangrijk is ook dat alleen vogels mogen deelnemen die in de 10 dagen voordien opgesloten of onder netten gehouden werden.

Het FAVV herinnert er ook aan dat de professionele houders in het ganse land en alle hobbyhouders in de zones, waar veel watervogels aanwezig zijn, het ganse jaar door verplicht zijn om hun dieren binnen te voederen en te drenken. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden/).

Het FAVV vraagt ook alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts.
Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?
Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp


VOGELGRIEP: OPHEFFEN VAN DE AFSCHERMPLICHT BIJ HOBBYHOUDERS (17/03/2017)

Minister van Landbouw Willy Borsus heft op vrijdag 17 maart om 14h00 de meeste maatregelen voor vogelgriep op voor pluimvee en vogels van hobbyhouders, duiven en struisvogels. Professionele pluimveehouders moeten daarentegen nog geduld hebben: net als in november, toen de eerste maatregelen werden opgelegd, is het risico voor dit type houderij nog te groot.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: “Ik wil alle hobbyhouders en professionele houders bedanken voor hun medewerking en het goed toepassen van de maatregelen. Dit heeft ons toegelaten om tot op heden de verspreiding van vogelgriep te vermijden in onze hobbyhouderijen en professionele bedrijven. Toch is nog niet alles voorbij en is waakzaamheid nog steeds geboden. De risico-evaluatie, uitgevoerd door onze diensten en experts, toont aan dat het opheffen van de afschermplicht in de professionele pluimveesector nog niet mogelijk is. Het is immers nog steeds mijn bedoeling om de dierengezondheid in alle houderijen in ons land te beschermen. Ik ben mij bewust van de moeilijkheden die deze situatie meebrengt en ik moedig dan ook de professionele pluimveehouders aan om de aanbevolen maatregelen strikt toe te passen, aangezien het gevaar nog niet helemaal geweken is.”

Hoe is de situatie op dit ogenblik?

In België zijn in de loop van februari drie besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: een bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en twee bij wilde vogels in Oud-Heverlee en Huldenberg. De laatste besmetting dateert al van 3 weken geleden; ook in de buurlanden evolueert de situatie gunstig. Dit wijst erop dat er heel wat minder vogelgriepvirus circuleert bij wilde vogels. De kans op besmetting van gehouden vogels is daardoor voldoende afgenomen om de meeste voorzorgsmaatregelen bij hobbyhouders te laten vallen.

Wat verandert er voor hobbyhouders?

Hobbyhouders dienen hun pluimvee en vogels niet meer verplicht af te schermen. Het FAVV raadt deze beschermingsmaatregel nog wel sterk aan, zeker in de buurt van waterplassen of waterlopen waar de kans groter is, dat nog besmette wilde vogels aanwezig zijn. Het risico van vogelgriepvirus is immers nog niet helemaal verdwenen. Hobbyhouders zijn daarom ook nog steeds verplicht om hun dieren binnen of afgeschermd te voederen en te drenken.

Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, prijskampen, verkopen, beurzen, …), inbegrepen de trainingsvluchten en wedstrijdvluchten met duiven, kunnen opnieuw plaatsvinden onder de gebruikelijke voorwaarden: toestemming van de burgemeester, controle door een dierenarts en bijhouden van een lijst met deelnemende houders.

Ook zijn hobbyhouders opnieuw toegelaten op openbare markten. Zoals steeds, moeten de aangeboden dieren in de 10 dagen voordien opgesloten of afgeschermd gezeten hebben.

Het jagen met roofvogels blijft nog steeds verboden. Bij dit type activiteit is het risico op besmetting door wilde vogels nog steeds te groot.

Wat verandert er voor professionele houders?

Bij professionele pluimveehouders, die altijd veel grotere aantallen vogels houden, wordt de afschermplicht voorlopig nog behouden. Een uitzondering wordt gemaakt voor houderijen met loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes, …): bij hen is het opsluiten of het houden onder netten niet meer verplicht, maar nog wel sterk aangeraden. Net zoals bij hobbyhouders, moeten ook zij hun vogels nog steeds binnen of afgeschermd voederen en drenken.

Het Agentschap evalueert de situatie in België en in de buurlanden dagelijks. Indien de gunstige situatie van vandaag aanhoudt, dan is het volledig opheffen van de ophokregeling eventueel vóór 10 april mogelijk.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
-              Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
-              Informatie voor hobbyhouders: ww.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp


Vogelgriep in België en Europa: stand van zaken (13/02/2017)

Het risico van vogelgriep is nog niet afgenomen. Het FAVV herinnert er alle vogel- en pluimveehouders dan ook aan om de maatregelen, die moeten helpen om hun dieren te beschermen tegen deze ziekte, nog steeds correct toe te passen.

Het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus circuleert al sinds einde oktober 2016 in bijna heel Europa. Het is een bijzonder agressief virus dat veel ziekte en sterfte veroorzaakt, zowel bij wilde vogels als bij gehouden vogels.

Op 1 februari werd een eerste besmetting met dit virus ontdekt in ons land. De besmetting in Lebbeke bij een houder van siervogels is tot op heden de enige in ons land. Zijn vogels werden besmet door direct contact met wilde eenden en ganzen.

Dat er ondertussen bij ons geen bijkomende besmettingen meer gevonden zijn, betekent niet dat het risico afgenomen is. Waarschijnlijk zijn er nog steeds besmette wilde vogels aanwezig. Alvast in de landen rondom ons werden in de afgelopen weken nog een behoorlijk aantal gevallen vastgesteld bij wilde vogels en in Duitsland zijn er ook meerdere uitbraken geweest bij pluimvee en andere gehouden vogels. Verderop, in Centraal- en Zuidoost-Europa, woedt de ziekte nog veel intenser. Aangezien wilde vogels zich gemakkelijk over tientallen en zelfs honderden km kunnen verplaatsen onder druk van de koude of gebrek aan voedsel, blijft het risico bijzonder hoog.

Het Voedselagentschap roept dan ook alle houders op om alle verplichte maatregelen vol te houden, hoe lastig deze soms ook zijn voor de dieren. Deze maatregelen zijn in de eerste plaats bedoeld om contacten tussen gehouden vogels en wilde vogels zoveel als mogelijk te verhinderen en zo een besmetting, die steeds gepaard gaat met veel dierenleed, te voorkomen.

Ter herinnering:

  • Alle vogels en pluimvee van hobbyhouders (particulieren, amateurs) en professionele houders moeten opgehokt worden. Het opsluiten van de dieren in hun hok is overigens niet de enige manier om hen af te schermen; ook het houden in open lucht onder netten is toegelaten. Deze beide manieren zijn de enige werkbare om het risico op besmetting gedurende langere tijd zo klein mogelijk te houden.
  • Uiteraard moeten de dieren ook afgeschermd gevoederd en gedrenkt worden. Daarbij mag geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden.


Daarnaast zijn ook nog steeds markten, verzamelingen en andere evenementen, waar pluimvee en/of andere vogels van verschillende houders samenkomen, verboden.

Het Voedselagentschap herhaalt dat deze voorzorgsmaatregelen ook gelden voor duiven en loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes, …). In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt en deels geldt voor andere, minder agressieve vogelgriepvirussen, zijn deze vogelsoorten immers ook gevoelig aan dit bijzonder agressieve H5N8-virus. Ook bij hen kan het virus dus door contact met wilde vogels overgebracht worden, zoals enkele besmettingen van de afgelopen maanden her en der in Europa bewijzen. Het FAVV, dat hierover veel vragen ontvangen heeft, heeft contact opgenomen met specialisten van het nationale referentielaboratorium voor dierziekten CODA en het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. Deze hebben de noodzaak van de maatregelen bevestigd. Houders van duiven en loopvogels kunnen zoals anderen dus ook hun vogels buiten laten, maar dan onder netten die de dieren voldoende afschermen van wilde vogels.

De maatregelen gelden voorlopig tot en met 10 maart en zullen eventueel verlengd worden indien het risico blijft. Mocht daarentegen het risico in de tussentijd sterk afnemen, dan kunnen zij steeds vroeger (gedeeltelijk) opgeheven worden.

 


 

Maatregelen die van toepassing zijn op het ganse grondgebied

1. Pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels van professionele houders en hobbyisten, loopvogels inbegrepen, moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

2. Verzamelingen van pluimvee en/of van andere in gevangenschap levende vogels zijn verboden.

3. Markten van pluimvee en/of andere in gevangenschap levende vogels zijn verboden.

4. Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

5. Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

6. Buiten de risicogebieden is de toegang tot alle plaatsen waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden, verboden voor elk voertuig, elke persoon en alle materiaal die in de 4 voorafgaande dagen: - ofwel in contact is geweest met pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels, gehouden in een risicogebied gelegen op het nationale grondgebied of in het buitenland, - ofwel op een plaats is geweest in zo’n risicogebied waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden. Dat verbod is niet van toepassing op het personeel van het Voedselagentschap en van andere bevoegde autoriteiten, noch op de personen die in hun opdracht werken, op voorwaarde dat zij de door het Voedselagentschap vastgelegde hygiënevoorschriften naleven.

7. Elk vervoermiddel en materiaal dat dient voor het vervoer van pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren of consumptie-eieren, moet reinig- en ontsmetbaar zijn of voor eenmalig gebruik dienen. Het moet worden gereinigd en ontsmet met een toegelaten biocide na elk vervoer en elke ophaling.

8. Elk vervoermiddel en materiaal dat dient voor het vervoer van pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren en consumptie-eieren in een derde land of in een risicogebied gelegen buiten België moet reinig- en ontsmetbaar zijn of voor eenmalig gebruik dienen. De reiniging en ontsmetting ervan moeten onmiddellijk plaatsvinden met een toegelaten biocide en uiterlijk binnen de drie werkdagen na terugkeer op het Belgische grondgebied of voordat er een plaats wordt aangedaan waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden, onder toezicht van een erkend dierenarts die is aangesteld door de betrokken PCE. De reiniging en ontsmetting worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de PCE (cf. procedure 1243484 – reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen afkomstig uit risicogebieden).

9. Iedere ziekte of abnormale sterfte bij het pluimvee moet onmiddellijk door de bedrijfsdierenarts of een erkende dierenarts worden onderzocht. Indien de bedrijfsdierenarts of de erkende dierenarts bij zijn onderzoek aviaire influenza niet kan uitsluiten, moet hij dat onmiddellijk melden aan de officiële dierenarts.

10. In de volgende gevallen is het verboden om bij het pluimvee een therapeutische behandeling te starten indien vooraf geen monsters voor een laboratoriumonderzoek aan een vereniging werden toegezonden:
- een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %;
- een sterfte van meer dan 3 % per week;
- een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;
- klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza.

Maatregelen die van toepassing zijn op het niveau van de pluimveehouderijen In alle geregistreerde pluimveebedrijven en alle broeierijen gelden de volgende maatregelen:

1. Aan de ingangen en uitgangen van elke pluimveestal en het bedrijf moet een ontsmettingsvoetbad met een toegelaten biocide worden geplaatst.

2. De toegang tot een pluimveestal of een broeierij is verboden aan alle personen die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dat verbod geldt niet voor:
- het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;
- de bedrijfsdierenarts;
- het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in opdracht ervan werken;
- het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken.

Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aantrekken voordat zij de pluimveestal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het aviaire influenzavirus te vermijden.

3. Elke verantwoordelijke moet een register van bezoeken bijhouden met vermelding van de datum en het uur van het bezoek, naam en adres van de bezoeker, de nummerplaat van de wagen, de reden van het bezoek alsook het al of niet betreden hebben van de stallen. In het register worden in chronologische volgorde alle personen ingeschreven die de pluimveestal of de broeierij betreden.

De bedrijfsdierenarts moet dit register bij elk bezoek dateren en ondertekenen.

Bijkomende maatregelen geldend in gevoelige natuurgebieden:

1. Eenden en ganzen moeten van het andere pluimvee gescheiden worden.

2. Het Voedselagentschap kan bijkomende klinische, pathologische, serologische of virologische onderzoeken voorschrijven.

De beschrijving van deze gebieden kan geraadpleegd worden op de website www.favv.be of kan op eenvoudige aanvraag bij het Voedselagentschap bekomen worden.

3. Vaccinatie Vaccinatie is verboden.

Zie ook persbericht op http://www.favv.be/persberichten/2017/2017-02-01.asp