Laatste nieuws vogelgriep 13/05/2022

Onderwerp: HPAI: opheffen van de ophokverplichting op zaterdag 14 mei

De situatie omtrent vogelgriep is dit jaar anders geëvolueerd dan bij eerdere epizoötieën. Waar bijvoorbeeld in het vogelgriepseizoen 2020-2021 de laatste besmettingen bij wilde vogels dateerden van begin maart 2021, werden er dit seizoen nog tot half april nieuwe besmettingen vastgesteld op verschillende locaties in het land. Ook de beide besmettingen bij pluimvee in maart 2022 waren allebei gelinkt aan besmettingen vanuit wilde vogels. Gezien dezelfde evolutie ook in de buurlanden en elders in Europa is opgemerkt, achten experts het risico erg groot dat het virus endemisch is geworden en dus ook doorheen de zomer zal aanwezig zijn in de wilde vogels.

Ondanks dit blijvende risico op besmetting voor pluimvee en hobbypluimvee, is dit risico wel gevoelig minder dan in de afgelopen maanden. Minister Clarinval acht het daarom op advies van het FAVV nuttig om de maatregelen aan te passen, die hij op 15 november 2021 had geactiveerd door het afkondigen van een periode van verhoogd risico voor vogelgriep. Het is vanuit het oogpunt van dierenwelzijn immers niet doenbaar om hobbypluimvee en dieren bestemd voor buitenbeloop blijvend op te hokken.

De aanpassing gaan in op zaterdag 14 mei en betreffen het volgende:

-        De ophokverplichting wordt opgeheven, zowel voor hobbypluimvee als voor professioneel gehouden pluimvee.

-        Het verplicht binnen drenken van hobbydieren wordt eveneens opgeheven.

-        Het binnen of afgeschermd voederen van alle pluimvee blijft evenwel verplicht.

-        De huidige regeling omtrent het uitladen van slachtpluimvee blijft eveneens behouden. Wel wordt de uitlaadperiode verlengd tot 10 dagen. Dit doet geen afbreuk aan de striktere bioveiligheid die met deze activiteit moet blijven gepaard gaan.

Opgelet!

-        De periode van verhoogd risico zelf wordt omwille van de blijvende dreiging niet opgeheven. Enkel de maatregelen worden aangepast.

-        Ik herinner er verder aan dat professioneel gehouden pluimvee sowieso het ganse jaar door binnen of afgeschermd gevoederd en gedrenkt moet worden, en dat het afschermen van professioneel gehouden pluimvee in de hoogrisico gebieden voor vogelgriep, de zgn. gevoelige natuurgebieden, altijd verplicht is, los van enige periode van verhoogd risico.

Gezien het blijvende risico voor vogelgriep, roept het FAVV iedereen op om waakzaam te blijven, de bioveiligheid strikt te blijven toepassen en niet te aarzelen om ziekte bij pluimvee door een dierenarts te laten onderzoeken.
Het FAVV raadt ook aan om alle vogels, die buiten worden gehouden, alsnog onder netten te plaatsen en zo het risico op besmetting met vogelgriep te verminderen.

Er wordt later vandaag een persbericht verspreid.

Alle relevante informatie wordt zoals gebruikelijk op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:

-          https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

-          https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/