Vanaf heden kunnen onze vogelverenigingen reclame maken in ons maandblad voor hun tentoonstelling of vogelbeurs aan commercieel tarief (maximaal een half blad). Alle inlichtingen kan men bekomen bij de redactie. Voor de adressen: zie op de achterzijde van het voorblad WS.


Zondag 2 oktober 2022, open van: 7:00 tot 12:30

Lokaal: Toonzaal Garage Merinsky, Lichtenberglaan 2002 , 3800 Sint-Truiden

Ingericht door: Burchtkraai Brustem

Info: Chris Lejeune, tel: 0498/939235 (na 17u)

Email: chris.lejeune1@telenet.be

Reservatie verplicht. Standgeld: 2€/m. Inkom:2€. Tijdens onze jaarlijkse gewesttentoonstelling.