Vanaf heden kunnen onze vogelverenigingen reclame maken in ons maandblad voor hun tentoonstelling of vogelbeurs aan commercieel tarief (maximaal een half blad). Alle inlichtingen kan men bekomen bij de redactie. Voor de adressen: zie op de achterzijde van het voorblad WS.


Zondag 11 augustus 2019, open van: 6:00 tot 11:00

Lokaal: Parochiezaal, Groenstraat 19 A, 3110 Rotselaar

Ingericht door: Siervogel Rotselaar

Info: Van Acker José, tel: 0472/601609

Email: joske.vanacker@live.be

Verkoop van park, kan, eur, exoten, enz. Duiven en hoenders zijn niet toegelaten
Toegang gratis en standhouders welkom.Zondag 25 augustus 2019, open van: 6:00 tot 11:00

Lokaal: Parochiecentrum Ourodenberg, Herseltsesteenweg 214 , 3200 Aarschot

Ingericht door: Natuur in Huis Aarschot

Info: Leo Jannes, tel: 016/563044

Email: leo.jannes@skynet.be

Toegang gratis - reservatie mogelijk via e-mail leo.jannes@skynet.be of telefonisch 016/563044.
In het Parochiecentrum en op de speelplaatsen van de school.