De K.B.O.F. is een groepering van vogelhouders en vogelkwekers en verenigt momenteel bijna zo'n 9.000 leden in het Vlaamse Gewest.
De K.B.O.F. stelt zich buiten alle politiek, tot doel :
  • de rechten en de belangen van alle vogelliefhebbers te behartigen, te verdedigen en hun diensten te verlenen.
  • de geschikte middelen te zoeken en aan te wenden ter bescherming van de verworven rechten, alsook acties te voeren tot behoud of aanpassing van de bestaande wetten en besluiten inzake de vogelliefhebberij.
  • de ornithologische studies aan te moedigen en te bevorderen door het uitgeven van het ornithologisch en wetenschappelijk tijdschrift "De Witte Spreeuwen".
  • het aanmoedigen en inrichten van activiteiten die ornithologische studies en de bescherming van de natuur mogelijk maken.
  • het organiseren van culturele vogeltentoonstellingen en zangwedstrijden.
  • de kweek van vogels aan te leren, te verbeteren en aan te moedigen.