Werking provincie en verantwoordelijken


Nationaal verantwoordelijke

Nestkastenwerking - Melding waarnemingen

Vacant

Antwerpen:
Smeyers Jos
Kapelstraat 9a
2470 Retie
Gsm: 0499/369692
Email: jossmeyers@skynet.be
Limburg:
Boussu Jos
Molenstraat 28
3570 Alken
Gsm: 0478 56 97 98 niet bellen enkel sms!
Email: josboussu@hotmail.com
Vlaams Brabant:
Sente Eddy
Wakkerzeelsebaan 182
3018 Wijgmaal
Tel.: 016/448134
Email: eddy.sente@scarlet.be
Oost-Vlaanderen:
Vacant
West-Vlaanderen:
Laseure Marc
Nonnebosschestraat 30
8900 Ieper
Tel.: 057/218758
Email: marclaseure@skynet.be
.
.
WAAROM
  • In onze economische bosbouw is er geen plaats meer voor zieke, rotte of dode bomen. Ook, maar dan eerder om schoonheidsredenen, worden dergelijke bomen niet geduld in parken en plantsoenen.
  • Door het grondig opruimen van zieke, rotte of dode bomen, die vaak holen bevatten, of op zijn minst er uiterst geschikt voor zijn, verdwijnt er heel wat natuurlijke broedgelegenheid voor een deel van onze vogels, namelijk voor de holenbroeders. Dat heeft ongetwijfeld een nefaste invloed op het bestand van deze vogelsoorten.
  • Het feit nu dat veel van deze holenbroeders een belangrijke rol spelen bij de regularisatie van de insectenbestand, insecten welke in te sterke concentraties plant en boom enorme schade kunnen toebrengen, doet de vraag rijzen of door het opruimen van deze oneconomische bomen geen averechts resultaat van de doelstelling wordt behaald.
  • Niet enkel in de moderne bosbouw, maar ook in dorp en stad krimpen de nestgelegenheden voor de holen en halfholenbroeders, die er zich een thuis hadden verworven. Immers de moderne woningbouw biedt onder daken of op zolders geen broedgelegenheid meer voor deze vogels.
  • Alternatieve mogelijkheden voor het opvullen van het verdwijnen van de natuurlijke nestgelegenheden voor deze vogels zijn bij uitstek de nestkasten.
  • De meeste van onze liefhebbers zijn bezig met het kweken van vogels en zoals onze leuze “is een duurzame vorm van natuurbescherming”, daarom verdienen de vogels in de vrije natuur ook onze volledige bescherming, door hen een goede nestgelegenheid te verstrekken door middel van alle soorten nestkasten aangepast aan de noden van de verschillende soorten.