Doelstelling:

 • Groeperen houders en kwekers van roofvogels.
 • Onderling uitwisselen van gegevens en kweekresultaten.
 • Info via eigen leden van buiten- en binnenvolières.
 • Info "onderling" tussen leden; africhten der vogels.
 • Opstellen van artikels met foto's over de kweek en het houden voor het maandblad "De Witte Spreeuwen".
 • Deelname aan grote vogelshows met "Roofvogels".
 • Opleiding van jongeren en nieuwe leden.

 

Werking:

 • Houden van werkvergaderingen en bijeenkomsten door en voor de leden.
 • Aanschaffen en uitwisselen van vogels.
 • Regeling voor de nodige vergunningen "Ovam", vervoer diepvriesvoer.
 • Opstellen en bijhouden wetgeving, databank, rode inventarissen, nodige stamnummers, documenten
  Vlaamse Wetgeving.

Via K.B.O.F.:

Via Speciaalclub:

 • Toekennen stamnummer
 • Bestellen kweekringen
 • Maandboekje "De Witte Spreeuwen"
 • Formulier onderlinge gegevens
 • Dossier wetgeving en alle bijbehorende info
 • Bijeenkomsten voor de speciaalclubs