C.O.M.  (Confédération Ornithologique Mondial) is de overkoepelende organisatie van de vogelbonden in de wereld.

Leden aangesloten bij deze organisatie kunnen deelnemen aan de wereldtentoonstelling.

Voor meer info, bezoek de website https://conforni.org/en