Het houden van (roof)vogels en andere diersoorten (vos, egel, salamander, …) die in het wild leven op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Gemeenschap is verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overeenkomstig artikel 68 van de Ordonnantie van 01/03/2012 betreffende het natuurbehoud.

Voor meer informatie kunt u de webpagina van de Afdeling Groene ruimten en biodiversiteit raadplegen.