"Nieuwe regelgeving in Wallonie over de aanschaf van een huisdier" vindt je onder Waalse Wetgeving!

 


De Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos houdt toezicht op de naleving van de milieubeheerregelgeving, waaronder het Soortenbesluit.

Als toezichthoudende instantie stellen wij nog te dikwijls vast dat vogelhouders niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de bevoegdheden van de Natuurinspectie bij controles, noch van de bestaande regels in verband met het houden van vogels en vangstmateriaal.

Het lijkt ons daarom gepast dat uw vereniging aan deze problematiek de nodige aandacht zou besteden.

Bijgaand vindt u een document met meer uitleg over de bevoegdheden van de Natuurinspectie en over de rechten van vogelhouders bij eventuele controles door natuurinspecteurs.

Controle_van_vogelhouders_-_gecorrigeerd_25_nov._2014_.docx

 


Samenvatting van de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza (vogelgriep) en andere na te leven verplichtingen - versie juli 2014.

Wetgeving_TTs_en_beurzen_-_juli_2014.doc
Aanpassing van het soortenbesluit i.v.m. aangepaste ringmaten en de goedkeuring om kunststof ringen te gebruiken.

MBaanpassing_ringenbesluit_30102014.pdf


MB_voorwaarden_vogelpootringen_7mei2011_-_BIJLAGE.pdf

MB_vogelpootringen_x_mei_2011.pdf

MB_tot_vaststelling_van_de_voorwaarden_voor_de_kenmerken_en_de_kwaliteit_van_pootringen_voor_vogels.docx

Nieuwe wet voor de Europese vogels, gaat in vanaf 1 september 2009

Richtlijn_Europese_vogels.pdf.


15 MEI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer.

Hierbij in bijlage het nieuwe Soortenbesluit voor het Vlaamse gewest dat vandaag 13 augustus in het Staatsblad werd gepubliceerd en dat het huidige KB van 9 september 1981 moet vervangen. Dit gaat in voege op 1 september.

Het ministerieel besluit betreffende de te gebruiken ringen wordt later gepubliceerd en zal dan ook later in voege treden.

Soortenbesluit_Belgisch_Staatsblad.pdf

Europese vogels: aanpassingen aan het soortenbesluit vanaf 2 september 2016

Soortenbesluit_wijzigingen_september_2016.doc