Nationaal Voorzitter

Filip Reso
Vaartlaan 41
9880  Aalter
Gsm: 0495/800266
reso.filip@gmail.com
E-mail: voorz.keurders@kbof.be

Nationaal Secretaris
Patrick Lambrighs
Grote Baan 191
3511 Kuringen
Tel.:  011/254767
E-mail: secr.keurders@kbof.be
Aanduiding keurmeesters
Patrick Lambrighs
Grote Baan 191
3511 Kuringen
Tel.:  011/254767
Gsm: 0479/717873
Email: aanduidingkeurmeesters@kbof.be


Bericht i.v.m. kunststofkooien:

De raad van bestuur heeft beslist dat kunststof TT kooien zwart aan de buitenzijde en wit van binnen op de
tentoonstellingen worden toegelaten. 
Het gebruik van witte kunststof zitstokken welke in de tralie worden bevestigd zijn eveneens toegelaten.