Hier vind je een overzicht van beurzen en voordrachten

Aanvraag vogelbeurs via KBOF-online:
Aanvragen moeten binnen zijn ten laatste voor de 15de van de maand. Ze verschijnen dan in de 2de maand volgend op de 15de (vb. om te verschijnen in de maand september moet de aanvraag binnen zijn vóór 15 juli).

 

Voordrachten + vergaderingen