Laatste nieuws vogelgriep 21/07/2022

De eindscreening in de zone Zoutleeuw is met gunstig resultaat afgerond. Deze zone zal dus zoals gepland in de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 juli kunnen worden opgeheven.

Hiermee verdwijnt de laatste beperkingszone in ons land. Op het ganse grondgebied gelden vanaf vrijdag 22 juli nog enkel de algemene, landelijke maatregelen.

Deze zijn in het kort:
Opheffen van de ophokverplichting van 14 mei 2022.
Het verplicht binnen drenken van hobbydieren wordt eveneens opgeheven.
Het binnen of afgeschermd voederen van hobbypluimvee blijft evenwel verplicht.
Onderling verhandelen en ruilbeurzen/tentoonstellingen kunnen doorgaan.

Het vogelgriepvirus blijft ondertussen circuleren in wilde vogels. Langsheen de kust lijkt de activiteit de afgelopen weken wat afgenomen te zijn, maar het virus is ondertussen ook opnieuw elders in Vlaanderen opgedoken, nl. in West-Vlaanderen (Roeselare), in Limburg (Lummen) en in Oost-Vlaanderen (Gent en omgeving). Het risico op nieuwe uitbraken blijft dus nog altijd zeer reëel, zeker in Vlaanderen.

De website wordt vrijdag aangepast. Alle relevante informatie is terug te vinden op de webpagina’s vogelgriep:

-          https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

-          https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/