De organisator van een vogelbeurs of verkoopklasse mag niet in strijd handelen met de Vlaamse, Federale en Europese wet- en regelgevingen. De belangrijkste wetten en regelgevingen in dit kader zijn:

  • Het Vlaamse soortenbesluit
  • Vlaamse wet op dierenwelzijn
  • CITES – overeenkomst betreffende de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten
  • EU-regelgeving voor de handel in wilde dier- en plantensoorten.
  • Verordening (EG) Nr. 576/2013 van het Europese Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren.

De organisator van een vogelbeurs/verkoopklasse dient een kennisgeving naar het FAVV en Natuur en Bos te zenden.

Het hiervoor benodigde formulier voor Bos en Natuur is hieronder te downloaden. Dit is hetzelfde formulier dat ook gebruikt moet worden voor het melden van een tentoonstelling.

Naar het FAVV kan je gewoon eenbrief of mail sturen met daarin de melding van uw evenement (plaats en datum) en de gegevens van de dierenarts die je hiervoor hebt aangesproken. Hieronder een voorbeeld van zo een brief of mail. Contactadressen per provincie zijn te vinden op https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/

Dit moet gebeuren minstens 14 dagen voor de datum waarop de vogelbeurs of verkoopklasse wordt gehouden.

 

Melding_TT_of_vogelbeurs_aan_ANB_Antwerpen.doc

Melding_TT_of_vogelbeurs_aan_ANB_Limburg.doc

Melding_TT_of_vogelbeurs_aan_ANB_Brabant.doc

Melding_TT_of_vogelbeurs_aan_ANB_Oost-Vlaanderen.doc

Melding_TT_of_vogelbeurs_aan_ANB_West-Vlaanderen.doc

Melding aan het FAVV

De organisatie dient onder toezicht te staan van een dierenarts.

Contract_met_dierenarts_niet-commerciele_verzameling_voor_FAVV.docx 

De Agentschappen Natuur en Bos hebben nieuwe mailadressen in gebruik genomen.

ANB - Hoofdkantoor
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

ANB, Adviezen en Vergunningen Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63
2018 Antwerpen
aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be
tel: 03 224.63.14

ANB, Adviezen en Vergunningen Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt
aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be
tel: 011 74 25 04

ANB, Adviezen en Vergunningen Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73
9000 Gent
aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be
tel: 09 276 20 30

ANB, Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 75
3000 Leuven
aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be
tel: 016 66 63 00

ANB, Adviezen en Vergunningen West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74
8200 Brugge
aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be
tel: 050 24 77 82

 


 

Regeling voor het organiseren van een KBOF vogelbeurs/verkoopklasse

De Koninklijke Belgische Ornithologische federatie vzw stelt een beleid voor dat gericht is op de optimalisering van het traject van aankoop en verkoop van vogels door particulieren.

Vanuit het beleid ten aanzien van de gezondheid en welzijn van vogels, zijn er richtlijnen opgesteld die in eerste instantie bedoeld zijn voor het treffen van regelingen die de gezondheid en het welzijn van de vogels waarborgen in de periode dat zij op een vogelbeurs/verkoopklasse aanwezig zijn. (art.4 van de Belgische wet op de dierenbescherming)

Regels_voor_het_houden_van_een_vogelbeurs_verkoopklasse_2022.pdf