Welkom op de website van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie


De K.B.O.F. is een groepering van vogelhouders en vogelkwekers en verenigt momenteel bijna zo'n 15.000 leden in het Vlaamse Gewest.

De K.B.O.F. stelt zich buiten alle politiek, tot doel :

 • de rechten en de belangen van alle vogelliefliebbers te behartigen, te verdedigen en hun diensten te verlenen.

 • De geschikte middelen te zoeken en aan te wenden ter bescherming van de verworven rechten, alsook akties te voeren tot behoud of aanpassing van de bestaande wetten en besluiten inzake de vogelliefhebberij.

 • de ornithologische studies aan te moedigen en te bevorderen door het uitgeven van het ornithologisch en wetenschappelijk tijdschrift "De Witte Spreeuwen".

 • het aanmoedigen en inrichten van aktiviteiten die ornithologische studies en de bescherming van de natuur mogelijk maken.

 • het organiseren van culturele vogeltentoonstellingen en zangwedstrijden.

 • de kweek van vogels aan te leren, te verbeteren en aan te moedigen.

 

Provinciale Bondenvergadering Antwerpen

Vrijdag 22 augustus 2014 om 20 uur.

In het Gemeentezaaltje, Dorp 12, 2242 Pulderbos.

Dagorde van deze 2de Algemene Vergadering van 2014:

 • Welkomstwoord door de voorzitter.
 • Goedkeuring vorig verslag.
 • Belangrijke weetjes vanuit de KBOF.
 • Aangepaste wetgeving juni 2014.
 • Mededeling comité prov. tentoonstelling.
 • Mededelingen keurmeesters.
 • Mededeling provinciaal comité veldornithologie.
 • Mededeling aanvragen provinciale PR-vergoedingen.
 • Verdeling bestelde TT-materialen, aandenkens KBOF.
 • Rondvraag (vragen dienen ingestuurd bij de prov. secretaris, dit 1 week voor de vergadering of bij hoogdringendheid ter plaatse, voor aanvang van de vergadering).
 • Allerlei en suggesties.

 

PB-voorzitter                                                                                                PB-secretaris

Karel Van Ginkel                                                                                          Jos Smeyers