Welkom op de website van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie


De K.B.O.F. is een groepering van vogelhouders en vogelkwekers en verenigt momenteel bijna zo'n 15.000 leden in het Vlaamse Gewest.

De K.B.O.F. stelt zich buiten alle politiek, tot doel :

  • de rechten en de belangen van alle vogelliefliebbers te behartigen, te verdedigen en hun diensten te verlenen.

  • De geschikte middelen te zoeken en aan te wenden ter bescherming van de verworven rechten, alsook akties te voeren tot behoud of aanpassing van de bestaande wetten en besluiten inzake de vogelliefhebberij.

  • de ornithologische studies aan te moedigen en te bevorderen door het uitgeven van het ornithologisch en wetenschappelijk tijdschrift "De Witte Spreeuwen".

  • het aanmoedigen en inrichten van aktiviteiten die ornithologische studies en de bescherming van de natuur mogelijk maken.

  • het organiseren van culturele vogeltentoonstellingen en zangwedstrijden.

  • de kweek van vogels aan te leren, te verbeteren en aan te moedigen.

 

Bijzondere Algemene vergadering

Op zondag 9 november 2014 om 9 uur
Zaal St-Paulus, Botermelkstraat te Aalst

Dagorde: Wijzigen statuten

Tekst van de nieuwe statuten kan door elke voorzitter, secretaris en ringverantwoordelijke geraadpleegd worden op KBOF-online in de map "Bijzondere AV".
Alle clubs die stemgerechtigd waren op de Algemene Vergadering van 6 april ll. zijn per brief uitgenodigd

Om de statuten te kunnen wijzigen dienden op de eerste bijzondere Algemene vergadering van
19 oktober, 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Het quorum werd niet gehaald, daarom wordt op zondag 9 november 2014 een nieuwe Algemene Vergadering samengeroepen. Ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigden kan er op deze tweede bijzondere Algemene vergadering geldig worden gestemd.

Nationaal Voorzitter                                                                                     Nationaal Secretaris
Eugeen De Troyer                                                                                           Jan Van Looy