Wil je graag het maandblad van de KBOF?

Maandelijks verschijnt ons tijdschrift De Witte Spreeuwen. Vierenveertig pagina’s in full color met artikels, foto’s en tips over het houden en kweken van vogels. Ervaringen van kwekers worden gedeeld en ook is er plaats voor het verenigingsleven en de vogeltentoonstellingen.

In de Witte Spreeuwen vind je ook alle recente wijzigingen terug in de Vlaamse en Europese wetgeving, alsook de recentste aanpassingen aangaande Cites.

De redactie streeft ernaar om een tijdschrift te maken voor iedereen. Voor liefhebbers van Europese vogels, exoten, kleurkanaries, postuurkanaries, kromsnavels, sierduiven, hoenders en roofvogels. En dit voor zowel de beginner als de meer gespecialiseerde liefhebber.

We gaan er ook prat op dat veruit het grootste gedeelte van de artikels geschreven wordt door onze leden zelf. Dit maakt het De Witte Spreeuwen zo uniek.

Het is echt een blad van ons!

 

Hieronder kan je gratis een voorbeeld van het KBOF-maandblad downloaden.

Voorbeeld maandblad.pdf 

Je kan op 2 manieren lid worden van de KBOF: je wordt persoonlijk lid voor 35 Euro/jaar of via een plaatselijke KBOF-club aan hun tarief !Zo ontvang je maandelijks het clubblad van de KBOF, "De Witte Spreeuwen", 44 pagina's in A4-formaat boordevol informatie over vogels.

Wil je persoonlijk lid worden, vul dan onderstaand formulier in om je lidmaatschapsaanvraag te versturen, of print dit formulier uit en verzendt het per post aan de ledenadministratie KBOF, Everslaarstraat 78, 9160 Lokeren. Je kan het ook mailen naar ledenadministratie@kbof.be.

Wil je je aansluiten bij een plaatselijke KBOF-club, zoek dan onder Federatie - clubs een club uit in je geburen. Contacteer de secretaris en hij zal je graag verder helpen!


Lidgelden voor 2023.

Bondsbijdrage club: 20 €

Belgische leden aangesloten bij een KBOF-club: 23 €

Jongeren: leden aangesloten bij een KBOF club: 18 € (-18 jaar)

Buitenlandse leden aangesloten bij een KBOF club: 31 €

Individuele leden België 35 €

Individuele leden buitenland: 41 €

Invulformulier voor nieuwe leden:

Naam:
Voornaam:
Straat:
Postcode:
Gemeente:
Land:
Rijksregisternr.:
* verplicht voor Belgen
Telefoon:
Email: